Reklama na štyroch kolesách

Súvisiace služby

  • návrh kampane optimalizovaný podľa cieľovej skupiny
  • odborná príprava propagátorov na základe informácií poskytnutých klientom
  • ozvučenie
  • osvetlenie
  • denný fotoreport
  • online sledovanie pomocou GPS
  • záverečná správa o kampani a video

Promo Solutions Kft., the Hungarian partner of the London-based
Promogroup Ltd, has been organising advertising campaigns in
Europe since 2004.

Spoločnosť Promo Solutions Kft., maďarský partner londýnskej
spoločnosti Promogroup Ltd. organizuje reklamné kampane v
Európe od roku 2004.