Mobilný billboard

Súvisiace služby

  • návrh kampane optimalizovaný podľa cieľovej skupiny
  • plánovanie trasy na základe dopravných údajov od spoločnosti Szonda Ipsos
  • zabezpečenie reklamnej plochy (billboard)
  • tlač a umiestnenie grafiky
  • denný fotoreport a online sledovanie pomocou GPS
  • online sledovanie pomocou GPS

Možnosti doplnkových služieb

  • branding na zadnej strane a na spoileri vozidla
  • ozvučenie a osvetlenie

Reklamná plocha zodpovedá štandardným rozmerom billboardu (5,04 x 2,38 m).