Out of Home reklama

Out of Home médiá (v skratke OOH) zahŕňajú všetky reklamné a propagačné médiá, s ktorými sa stretávame, keď vykročíme z našich domovov. Sú nevyhnutnou súčasťou našej každodennej rutiny.

Sú prítomné:

  • pri šoférovaní
  • pri čakaní na autobus,
  • pri nákupoch,
  • v lekárskej ordinácii
  • či u kaderníčky.

Základom OOH kampaní sú klasické reklamné plochy na verejných priestranstvách, ako sú billboardy a citylight, alebo reklama na vozidlách, ktorá sa už tiež považuje za tradičnú. Môžeme ich nájsť v značnom počte po celej krajine, vďaka čomu zabezpečujú pokrytie veľkého územia a široký dosah na cieľovú skupinu. Ich výhodou je pomerne veľká reklamná plocha, možnosť precízneho plánovania a merateľná účinnosť.

Keďže klasické prostriedky považujeme za základ OOH propagácie, sú súčasťou nášho portfólia.

Vždy sa však nájdu takí, ktorí chcú vyniknúť. Za posledných 10 rokov sa aj medzi španielskymi inzerentmi zvýšil dopyt po netradičných – jedinečných riešeniach. Na uliciach sa objavili mobilné billboardy, bicykle s brandingom a segwaye, ktoré by sme mohli spoločne označiť ako ambientné médiá.

Čoraz viac spoločností ich implementuje do svojej komunikácie vďaka ich rozmanitosti a jedinečnosti. Ich hlavnou charakteristikou, a zároveň cieľom, je prekvapiť: osloviť spotrebiteľov na netradičných miestach, v nezvyčajných podmienkach a predovšetkým neobvyklými reklamnými plochami. Skúsenosti ukazujú, že cieľová skupina je voči tomuto typu reklamy otvorená a vnímavá.

O nás

Naša spoločnosť Magyar PromoGroup začala pôsobiť na maďarskom trhu pred 10 rokmi ako franšízový partner anglickej materskej spoločnosti zavedením špeciálneho reklamného bicykla.

Úspech bicyklov PromoBike nás podnietil k rozšíreniu sortimentu a vývoju ďalších jedinečných reklamných prostriedkov. Naše nadšenie neutícha a z času na čas sa objavíme na uliciach s novým médiom, ktoré dokáže vzbudiť veľký záujem ľudí – ĽUDÍ tvoriacich cieľovú skupinu našich klientov.

O potenciáli Out of Home médií by sme mohli písať veľa, ich podstata však spočíva v dvoch slovách:

Nekonečná rozmanitosť.

Od Marshalla McLuhana vieme, že

„médiá sú sami o sebe správou”.

Táto myšlienka sa stáva hmatateľnou a viditeľnou hneď, ako vyjdeme na ulicu a stretneme prvú reklamu. Aké pocity v nás vyvoláva? Je náročná, dobre umiestnená, jedinečná? Prípadne zanedbaná alebo takmer nepovšimnuteľná? Dúfajme, že ide o prvú možnosť, a to najmä preto, lebo všetky tieto atribúty sa viažu na reklamovanú značku…

Našou úlohou nie je len dúfať, ale reálne dosiahnuť, aby Out of Home reklamy našich klientov vyvolali čo najpozitívnejšie pocity v ich cieľových skupinách a aby ich samozrejme podnietili k vyskúšaniu výrobku či služby.

Od leta 2021 realizujeme reklamné kampane nielen v Maďarsku, ale aj v Španielsku.